Ben jij een enthousiaste PHP programmeur?

De organisatie biedt voor elk type onderneming administratieve oplossing welke uiteen lopen van ERP tot boekhouding, zowel online als ook offline. De software die wordt ontwikkeld is dusdanig ontwikkelt dat de klant zelf haar eigen pakket kan samenstellen. Verder ontwikkelen van de bedrijfssoftware Voor programmatuur van onze opdrachtgevers ontwikkelen van koppelingen Werkrelat...